Juditka

24 teksty – auto­rem jest Ju­dit­ka.

Nie spodziewałam się, że spa­cer z Tobą prze­mieni się w podróż życia.. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 października 2010, 13:46

Przy­kaza­nie XI : Nie dek­la­ruj swo­jej miłości na­darem­nie i nik­czem­nie, al­bo­wiem zra­nić is­totę bożą jest łatwo. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 1 października 2010, 20:12

Ile to już myśli um­knęło pop­rzez wiarę w moją pamięć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 września 2010, 23:31

Błędny wybór cza­sem oka­zuje się naj­traf­niej­szą de­cyzją pod słońcem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 sierpnia 2010, 20:30

Niektórzy swoją miłość do niena­wiści, po­win­ni za­mienić na miłość do bliźniego. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 27 lipca 2010, 15:55

Przed prob­le­mami próbo­wałam uciec w sen. Udało się! Skłoniło mnie to do dal­sze­go snu. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 24 lipca 2010, 17:42

Mój zdro­wy rozsądek - zachorował. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 lipca 2010, 22:45

Ludzi "twar­dych" wbrew po­zorom można łat­wo zranić. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 lipca 2010, 20:37

Ko­biecie by się za­kochać, niekiedy wys­tar­czy je­den mi­mowol­ny gest, przy­pad­ko­we drgnienie powieki. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 lipca 2010, 15:11

I py­tam, dlacze­go na dźwięk Two­jego imienia przechodzą mnie dreszcze, a nies­forne ser­ce zaczy­na szyb­ciej bić? 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 czerwca 2010, 11:52

Juditka

"Look at the stars, look how they shine for you.."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Juditka

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność